Planujesz wydarzenie firmowe? Chcesz zmotywować swoich pracowników?

Projekt POZAFORMALNI

 Logotypy grantodawców

 

„POZA – formalni!” – Projekt Obywatelskiego Zwiększenia Aktywności Pozarządowej z zastosowaniem elementów edukacji pozaformalnej sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Realizatorem Projektu jest Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody. Projekt realizowany jest od 01.05.2019 r. do 31.10.2020 r.

Projekt "POZA-formalni!", a dokładniej: "POZA-formalni!" - Projekt Obywatelskiego Zwiększenia Aktywności Pozarządowej z zastosowaniem elementów edukacji pozaformalnej jest projektem wychodzącym naprzeciw niskiemu zaangażowaniu społecznemu wśród młodzieży w oparciu o autorskie rozwiązania jakimi są przygotowane przez oferenta Quizy Wiedzy, warsztaty oraz gry miejskie.

Cel główny

Wspieranie partycypacji społecznej w zakresie przedsiębiorczości społecznej poprzez edukację społeczno - ekonomiczną w grupie 150 osób młodzieży z terenu Kielc w formie programu szkoleniowego, realizowanego w grupach rówieśniczych w oparciu o narzędzia edukacji pozaformalnej.

Działania

Projekt realizowany jest na przestrzeni dwóch lat: od maja 2019 r. do października 2020 r. i składa się z następujących elementów:

I - przygotowanie do projektu, opracowanie materiałów, podpisanie partnerstw z wybranymi szkołami,

II - rekrutacja uczestników projektu,

III - realizacja Quizu Wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej,

IV - realizacja Warsztatowego Modułu Szkoleniowego z udziałem ekspertów oraz Gry Miejskiej "Postaw na milion",

V - realizacja Wizyt Studyjnych w Podmiotach Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego,

VI - realizacja podsumowującego Quizu Wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej,

VII - przygotowanie przez uczestników biznesplanów,

VIII - rozstrzygnięcie wyników, organizacja wyjazdu - nagrody, połączonego z odwiedzeniem modelowych przykładów Ekonomii Społecznej.

Uczestnicy

W projekcie bierze udział łącznie 10 grup uczniów ze szkół podstawowych. W każdej grupie zarekrutowano ok 15 członków - uczniów 6-7 klasy szkoły podstawowej.

Liczba osób objętych zadaniem 150 osób

KONTAKT

Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody

ul. Olszewskiego 6 p. 1.17 SKYE

25-663 Kielce

mail:

tel. 41 300 01 19