Dla Pracowników i osób zaangażowanych w pracę organizacji społecznych przygotowaliśmy 4 Warsztaty, które pomogą rozwinąć Waszą organizację! Poniżej znajdziecie program każdego wydarzenia. Na samym dole strony znajduje się Formularz Rejestracyjny – zarezerwujcie sobie miejsce już dziś!

Liczba miejsc ograniczona do 1 osoby z organizacji na spotkanie. Zależy nam mocno, żeby z naszych szkoleń skorzystało jak najwięcej organizacji!

Wszystkie spotkania odbywają się w przestrzeni wirtualnej.

01.06.2021, wtorek 10:00-12:00, prowadzący Janusz Pietruszyński

 1. Przywitanie uczestników przez Moderatora ze strony Tropem Przygody,
 2. Krótka informacja Przedstawiciela Kieleckiego Parku Technologicznego na temat projektu CE Responsible „CE Sustainable model to support social entrepreneurship”, współfinansowanego z programu Interreg Central Europe,
 3. Przedstawienie prelegenta przez Moderatora ze strony Tropem Przygody,
 4. Pozycjonowanie przedsiębiorstw społecznych w mediach społecznościowych,
 5. Wybór kluczowych social mediów,
 6. Narzędzia marketingowe:
  • Pozyskiwanie klientów,
  • Kalendarze marketingowe,
  • Narzędzia analityczne,
  • Tworzenie treści,
 1. Dobre praktyki prowadzenia kampanii,
 2. Zakończenie spotkania.

08.06.2021, wtorek 10:00-12:00, prowadzący Marcin Jedliński

 1. Przywitanie uczestników przez Moderatora ze strony Tropem Przygody,
 2. Krótka informacja Przedstawiciela Kieleckiego Parku Technologicznego na temat projektu CE Responsible „CE Sustainable model to support social entrepreneurship”, współfinansowanego z programu Interreg Central Europe,
 3. Przedstawienie prelegenta przez Moderatora ze strony Tropem Przygody,
 4. Rodzaje działalności – systematyka
 5. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego,
 6. Działalność gospodarcza,
 7. Granty, dotacje, projekty
 8. Zakończenie spotkania.

10.06.2021, czwartek 10:00-12:00, prowadząca Karolina Jarosz

 1. Przywitanie uczestników przez Moderatora ze strony Tropem Przygody,
 2. Krótka informacja Przedstawiciela Kieleckiego Parku Technologicznego na temat projektu CE Responsible „CE Sustainable model to support social entrepreneurship”, współfinansowanego z programu Interreg Central Europe,
 3. Przedstawienie prelegenta przez Moderatora ze strony Tropem Przygody,
 4. Plusy i minusy pracy zdalnej, czyli co zrobić żeby minus był dodatni,
 5. Praktyczne wykorzystanie narzędzi do pracy zdalnej: zarządzanie, komunikacja, spotkania, prezentacja,
 6. Zakończenie spotkania.

15.06.2021, wtorek 10:00-12:00, prowadząca Anna Górak

 1. Przywitanie uczestników przez Moderatora ze strony Tropem Przygody,
 2. Krótka informacja Przedstawiciela Kieleckiego Parku Technologicznego na temat projektu CE Responsible „CE Sustainable model to support social entrepreneurship”, współfinansowanego z programu Interreg Central Europe,
 3. Przedstawienie prelegenta przez Moderatora ze strony Tropem Przygody,
 4. Rola i znaczenie mentoringu,
 5. Rola i znaczenie coachingu,
 6. Zakończenie spotkania.

Kielecki Park Technologiczny realizuje projekt pn. CE Responsible „CE Sustainable model to support social entrepreneurship”, współfinansowany z programu Interreg Central Europe.
Projekt przygotowany został w partnerstwie międzynarodowym. Nakierowany jest na tematykę innowacji społecznych, CSR, wsparcia przedsiębiorczych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców społecznych. Celem projektu jest budowanie potencjału przedsiębiorców, innowatorów społecznych przy wsparciu dojrzałych i działających z sukcesem firm komercyjnych. Rezultatem projektu będzie zbudowanie silnej sieci przedsiębiorstw społecznych1 i tzw. przedsiębiorstw klasycznych (inaczej altruistycznych).
W ramach budowania potencjału obu grup przedsiębiorstw odbędą się sesje coachingowe zwane warsztatami i sesje mentoringowe mające na celu wyposażenie przedsiębiorstw społecznych i klasycznych w kompetencje z zakresu innowacji, marketingu, użycia narzędzi ICT w komunikacji i pracy, mentoringu oraz sposobów na finansowanie działalności.

Nasi Prelegenci

Anna Górak

Anna Górak – Rola i znaczenie mentoringu i coachingu
Ekspert w zakresie usług społecznych i ekonomii społecznej. Absolwentka Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Ekonomii w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej oraz rachunkowości i zarządzania finansami. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami ekonomii społecznej. Autorka/współautorka licznych badań i analiz dotyczących ekonomii społecznej. W ekonomii społecznej najbardziej ceni współpracę międzysektorową, wspiera rozwój usług społecznych i wdraża innowacyjne narzędzia aktywnej integracji. Lubi pokonywać trudności. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych! Wiceprezes Fundacji „PEStka”, koordynatorka projektów unijnych, trener i doradca, który współpracuje z Centrami Usług Społecznych, JST, organizacjami pozarządowymi i społecznie odpowiedzialnymi przedsiębiorcami. 

Karolina Jarosz

Karolina Jarosz – Narzędzia ICT w komunikacji i pracy zdalnej

Doktor ekonomii, animatorka rozwoju lokalnego, koordynatorka projektów, ekspertka ds. testowania modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego, radna miejska, wykładowca akademicki. Autorka kilkunastu publikacji na tematy związane z sektorem ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Redaktorka Radia z Qlturą – prowadzi audycję “Pora na doktora – recepty na sukces Twojego projektu. Poradnik dr Karoliny Jarosz”, gdzie promuje ekonomię społeczną. W końcu jest jej fanką. Prezeska Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Ab imo pectore. Członkini Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji, Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (do 2019 r.). Wolontariuszka.

Marcin Jedliński

Marcin Jedliński – Innowacje i marketing; Finansowanie działalności przedsiębiorstw społecznych

Specjalista ds. sprzedaży, pozyskiwania środków i zadań specjalnych. Podejmuje się zarządzania wszelkimi eventami i imprezami od tych najmniejszych, do tych ogromnych. Głowa pełna pomysłów w połączeniu z determinacją i osobistą potrzebą tworzenia nowych rozwiązań, a także ogromne poczucie humoru sprawiają, że wszystko co trudne, co prawda dalej jest trudne, ale przynajmniej z uśmiechem! Energiczny i żywiołowy, potrafi być jednocześnie opanowany nawet w bardzo stresujących sytuacjach. Od 2013 roku zaangażowany w działania Zarządu Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody. Instruktor harcerski w stopniu harcmistrza, organizator kilkuset wydarzeń, niepoprawny optymista.

J Pietruszyński

Janusz Pietruszyński – Innowacje i marketing

Interim Manager (menedżer do wynajęcia) i Biznes Connector. Wysokiej klasy ekspert z doświadczeniem w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Konsultant biznesowy projektów związanych z social media i digital marketingiem. Jako Interim Manager współpracuje z firmami na różnych etapach rozwoju; najczęściej start up lub spółki z branż o dużym potencjale wzrostowym. Do poszczególnych projektów wnosi doświadczenie w przygotowywaniu, wdrażaniu oraz realizacji planów strategicznych i operacyjnych, doświadczenie w organizacji i optymalizacji działalności spółek.

Formularz rejestracyjny

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart