E-wizyta studyjna

Oferujemy organizację spotkań sieciujących pomiędzy Podmiotami Ekonomii Społecznej w bezpiecznej formie, z wykorzystaniem popularnych programów do organizacji spotkań online. Wspieramy ROPS-y i OWES-y w realizacji celów statutowych oraz wypełniania działań w ramach prowadzonych programów i projektów. Ze względu na trwającą epidemię Covid-19 proponujemy realizację spotkań nastawionych na aspekt merytoryczny bez obawy o możliwość odwołania, lub niezrealizowania działania. Zapewniamy program, prowadzących, odpowiednie aplikacje i wsparcie techniczne. W naszych wydarzeniach może brać udział do 100 osób.

W ramach organizacji E-wizyty zapewniamy:

  • Wyselekcjonowany zespół prowadzących, od lat zajmujących się tematyką ekonomii społecznej
  • Prelegentów reprezentujących Podmioty Ekonomii Społecznej, które pracują wzorcowo, lub innowacyjnie
  • Ekspertów omawiających poszczególne zagadnienia techniczne i merytoryczne, np. szczegóły zakładania spółdzielni socjalnej, możliwości wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • Specjalistyczne oprogramowanie niezbędne do prowadzenia spotkań online
  • Gotowe rozwiązania do prowadzenia warsztatów online – praca w grupach, głosowania, zadawanie pytań itp.
  • Zaplecze techniczne i wsparcie informatyczne dla Prowadzących i Uczestników
  • Materiały merytoryczne w formie elektronicznej
  • Newsletter przed wydarzeniem wprowadzający uczestników w zaplanowane tematy
  • Ankietę potrzeb i efektów kształcenia z możliwością opracowania wyników na potrzeby realizowanych projektów
  • Raport z przebiegu E-wizyty z krótkim omówieniem poszczególnych tematów, listą uczestników, zrzutami ekranu potwierdzającymi realizację działania
Przykładowy program E-wizyty:

10:00 Zgromadzenie uczestników w lobby, rozpoczęcie spotkania

10:30 Prezentacja działalności i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody

11:00 Zasady zakładania spółdzielni socjalnych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody

11:30 Sesja Q&A – odpowiedzi na pytania uczestników

11:50 Przerwa techniczna / kawowa

12:00 Rola podmiotów reintegracyjnych w przedsiębiorczości społecznej

12:30 Uwarunkowania prawne i organizacyjne Doświadczenia i potrzeby w zakresie współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, Jednostkami Samorządu Terytorialnego

13:00 Charakterystyka beneficjentów/uczestników poszczególnych podmiotów

13:30 Przykłady dobrych praktyk – funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych

14:30 Przerwa obiadowa

15:30 Dalsza część szkolenia, omówienie praktycznego wymiaru działalności podmiotów reintegracyjnych

16:00 Zakończenie szkolenia

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart