Quiz Wiedzy

Kompleksowa organizacja Quizów Tematycznych zawierających ciekawe pytania o różnym stopniu trudności z dowolnie wybranej dziedziny. Sprawdzamy oraz ugruntowujemy posiadaną wiedzę dostarczając przy tym całą masę pozytywnych emocji.

Za każdym razem szczególnie dbamy aby rozgrywka przebiegała w duchu zdrowej rywalizacji i fair play. Profesjonalna animacja prowadzona jest w sposób kreatywny i zgodnie z zasadą baw i ucz.

Podczas trwania atrakcji wykorzystujemy autorską aplikację pozwalającą modyfikować wiele parametrów quizu nawet podczas jego trwania.

Usługa obejmuje:

  • Kompleksową organizację Quizów Tematycznych (tematyka dowolna),
  • Profesjonalną Animację ze strony członków Zespołu Tropem Przygody,
  • Niezbędne urządzenia do przeprowadzenia quizu: ekran, rzutnik, materiały, nagłośnienie, piloty bezprzewodowe;
  • Wykorzystanie autorskiej aplikacji pozwalającej na sterowanie czasem trwania pytań i jej pozostałymi parametrami,
  • Dodatkowo możemy zapewnić nagrody dla najlepszych uczestników Quizu.

Zachęcamy do skontaktowania się z Doradcą Tropem Przygody, który nie tylko zapozna Państwa z naszą ofertą, ale również dokona szczegółowej analizy potrzeb co pozwoli na stworzenie pytań i zrealizowanie Quizu.

Przykładowa forma przeprowadzenia Quizu:
  • Runda Wstępna

w której wszystkie zespoły odpowiadają na te same pytania w formie testu jednokrotnego wyboru zdobywając punkty za prawidłowo udzielone odpowiedzi.

  • Dogrywka

w formie pytania otwartego jeśli zajdzie konieczność rozstrzygnięcia o przejściu do finału spośród zespołów posiadających równą liczbę punktów po rundzie wstępnej,

  • Finał

w tej rundzie biorą udział trzy zespoły, z największą ilością punktów po rundzie wstępnej bądź te które zakwalifikowały się poprzez dogrywkę. W trakcie rundy finałowej zespoły indywidualnie udzielają odpowiedzi na wskazane pytania, w razie popełnienia błędu tracąc punkty. Wygrywa drużyna której pozostanie najwięcej punktów na koniec rundy.

(w jednej turze quizu rywalizować może od 3 do 10 zespołów liczących do pięciu uczestników)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart