Wizyty Studyjne

Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody podejmuje się organizacji wszelkich wizyt studyjnych. Jesteśmy specjalistami w realizacji wydarzeń o tematyce ekonomii społecznej.
Organizujemy wymiany dobrych praktyk głównie z Przedsiębiorstwami Społecznymi z terenu województwa świętokrzyskiego. Współpracujemy z kilkudziesięcioma PES-ami, co pozwoli na dobór odwiedzanych podmiotów zgodnie z potrzebami klienta.
Współpracujemy z ROPS-ami i OWES-ami z całej Polski, często to one polecają nas innym podmiotom do organizacji wizyt studyjnych.

Organizujemy zarówno małe kilkunasto-osobowe, jednodniowe spotkania, jak również wielodniowe wydarzenia na setki osób. Cele wymiany doświadczeń łączymy z atrakcjami zapewnianymi przez naszą spółdzielnię – ofertę możemy rozszerzyć o wszelkiej maści Gry Terenowe, Quizy, Wycieczki, Zwiedzanie – wszystko co jest naszą specjalnością, a równocześnie pokazuje w jaki sposób działa nasze Przedsiębiorstwo Społeczne.

W ramach realizacji najczęściej zapewniamy:

  •  przeprowadzenie części teoretycznej w postaci 3-4 godzinnego szkolenia/warsztatu nt. roli wszelkich podmiotów reintegracyjnych w przedsiębiorczości społecznej, uwarunkowao prawnych i organizacyjnych ich funkcjonowania, doświadczeo i potrzeb w zakresie współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, współpracy z JST, charakterystyki beneficjentów/uczestników poszczególnych podmiotów, przykładów dobrych praktyk funkcjonowania takich podmiotów w Polsce,
  • prezentację Spółdzielni Socjalnej Tropem wraz z prezentacją historii jej powstania i funkcjonowania,
  • omówienie praktycznego wymiaru działalności podmiotów reintegracyjnych,
  • transport z umówionego miejsca do siedziby podmiotów oraz powrót,
  • materiały szkoleniowe zawierające informacje poruszane w trakcie szkolenia,
  • dostęp do sali szkoleniowej z zapleczem sanitarnym oraz wyposażeniem multimedialnym niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia,
  • wyżywienie w trakcie szkolenia składające się z dwóch przerw kawowych (kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka, ciasto) oraz lunchu (zupa, drugie danie, napoje).
Przykładowy program jednodniowej Wizyty Studyjnej

07:00 Wyjazd uczestników z Warszawy
10:00 Przyjazd uczestników do siedziby Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody, przerwa kawowa
10:30 Prezentacja działalności i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody
11:50 Przerwa kawowa
12:00 Szkolenia/warsztat nt. roli wszelkich podmiotów reintegracyjnych w przedsiębiorczości społecznej, uwarunkowań prawnych i organizacyjnych ich funkcjonowania, doświadczeń i potrzeb w zakresie współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, współpracy z JST, charakterystyki beneficjentów/uczestników poszczególnych podmiotów, przykładów dobrych praktyk
14:30 Przerwa obiadowa
15:30 Dalsza część szkolenia, omówienie praktycznego wymiaru działalności podmiotów reintegracyjnych
17:00 Zakończenie szkolenia, powrót uczestników

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart